E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Personalın sertifikatlaşdırılması

Personalın sertifikatlaşdırılması

Müasir dövrdə işçilər təşkilatların onurğa sütununu təşkil edir və təşkilatların effektivlikləri, rəqabətqabiliyyətlilikləri işçilərinin səriştəlilikləri ilə birbaşa əlaqədardır. Lakin işçilərdən gözlənilənləri əldə edə bilmək, onları lazımi performans səviyyəsinə çatdıra bilmək üçün təşkilatlar öz heyətini mütəmadi təlimləndirməli və effektiv idarə etməlidir. Heç təsadüfi deyil ki, inkişaf etmiş təşkilatlar və inkişaf etmiş iqtisadiyyatlar işçilərin təhsil, təlim və inkişaflarına iri həcmdə vəsait ayırırlar. Amerikanın nüfuzlu İstedad İnkişafı Assosiasiyasının (ATD) statistikasına əsasən şirkətlərin işçi başına orta illik təlim xərcləri 1.252 $ təşkil edir.

Məhz bu səbəbdən, istər Azərbaycanda, istərsə də digər ölkələrdə təlim şirkətlərinin və öyrənmə portallarının sayı durmadan artır. Təlim şirkətlərinin sayının çox olması rəqabəti artırmaqla keyfiyyətə müsbət təsir göstərməklə yanaşı seçim etməkdə çətinlikləri də yaradır. Bu baxımdan biz təlim provayderi axtaran şəxslər və təşkilatlara düzgün seçim edə bilmələri üçün yerli və ya beynəlxalq orqanlar tərəfindən akkreditasiya edilmiş rəsmi personalın sertifikatlaşdırılması üzrə orqanlara müraciət etmələrini tövsiyə edirik.

Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, şirkətimiz bütün dünyada geniş tətbiq olunan ISO 17024:2017 beynəlxalq standartına uyğun olaraq personalın sertifikatlaşdırılması həyata keçirilir. Prosesin yekununda sertifikatlaşdırılma sxemləri əsasında imtahan vasitəsilə heyətin öz peşə faəliyyəti üzrə bilik bacarıqları, onları nümayiş etdirmək və inkişaf imkanları aşkara çıxarılır. İmtahanlar hər vəzifə və peşə üzrə müəyyən edilmiş meyarlar əsasında aparılır.

Personalın sertifikatlaşdırılması təşkilata öz mütəxəsislərinin səriştəliliyini müəyyən etməyə imkan verir.

CERTUS şirkətinin “Təlim-Tədris Mərkəzi” beynəlxalq standartlar əsasında personalın sertifikatlaşdırılması və müvafiq təlimlərin keçirilməsini təşkil edir.

Personalın sertifikatlaşdırılması

certus