E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Dəftərxana və çap xidmətləri

Dəftərxana və çap xidmətləri

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı xidmətlət sertifikatlaşdırılır :

Poçt markaları, vergi qoyma, vəzifə sənədləri, yazı və sair qiymətli kağızların çap edilməsi üzrə xidmətlər, Gerbli markalar; çek blankları; banknotlar, səhmlər; ticarət-reklam materialları, ticarət kataloqları və s.; digər qruplara daxil edilməyən sair çap materialları, Möhürlənməmiş poçt markaları; gerbli kağızlar; çek kitabları; banknotlar, Reklam kataloqlarının, mənzərələrin, afişaların və sair reklamların çap edilməsi üzrə xidmətlər, Ticarət-reklam materialları, ticarət kataloqları və s.; Ticarət kataloqları, Ticarət-reklam materialları və oxşar məhsullar, İdman afişaları, fəxri fərman və diplomların çapı, Sair çap materialları, Jurnalların və həftədə dörd dəfədən cox çıxmayan dövri mətbuatın çap edilməsi üzrə xidmətlər, Kitabların, xəritələrin, hidroqrafik və oxşar diaqramların, şəkillərin, çertyojların və fotoşəkillərin, açıqçaların çap edilməsi xidmətləri, Kitabların çap edilməsi, Coğrafi xəritələrin, hidroqrafik sənədlərin və oxşar sxemlərin çapı, Poçt açıqçalarının və köçürmə çəkillərin (dekalkomaniyaların) çapı, Bütün növ təqvimlərin çapı, Reproduksiya, qravyura və şəkillərin çapı, Sair çap işləri,  Etiketlərin və yarlıqların çap edilməsi xidmətləri, Plastik, şüşə, metal, taxta və keramika üzərində birbaşa çapetmə xidmətləri, Digər qruplara daxil edilməyən sair çap xidmətləri, Qeydiyyat jurnallarıı, mühasibat kitabları, kağıztikən qovluqlar, blanklar və sair kağız və karton dəftərxana ləvazimatları, Qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, bloknotlar, gündəliklər və s., Dəftərlər, Kağız və ya kartondan qovluqlar, teztikən qovluqlar və üzlüklər, Özüköçürən blanklar, Kolleksiya və ya nümunələr üçün albomlar, Suçəkən kağız kitabçaları, çıxan üzlüklər və s.kağız dəftərxana ləvazimatları

certus