E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Tikinti-quraşdırma işləri

Tikinti-quraşdırma işləri

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı xidmətlət sertifikatlaşdırılır :

Sair mülki tikinti üzrə ümumtikinti işləri, Mədənçıxarma və emal sənayesi üçün tikililər, İstirahət və idman meydançaları üçün tikililər, Stadionların və idman meydançalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri, Hovuzların qurulması üzrə ümumtikinti işləri, Sair idman qurğularının və istirahət yerlərinin qurulması üzrə ümumtikinti işləri, Digər qruplara daxil edilməyən sair mülki-tikinti qurğuları, Sair mülki-tikinti qurğuları üzrə ümumtikinti işləri, Mədənçıxarma və emal sənayesi üçün qurğuların inşası üzrə ümumtikinti işləri, Açıq havada məsafəölçənlərin və idman özüllərinin qurulması üzrə ümumtikinti işləri, Mülki tikinti üzrə digər qruplara daxil edilməyən ümumtikinti işləri

certus