E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Digər qruplara daxil edilməyən sair ixtisaslaşdırılmış tikinti-quraşdırma işləri

Digər qruplara daxil edilməyən sair ixtisaslaşdırılmış tikinti-quraşdırma işləri

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı xidmətlət sertifikatlaşdırılır :

Digər qruplara daxil edilməyən sair ixtisaslaşdırılmış tikinti-quraşdırma işləri, Hidroizolyasiya işləri, Betonlanacaq yerə vurulan taxtaların və taxtabəndlərin quraşdırılması, Betonlanacaq yerə vurulan taxtaların və taxtabəndlərin quraşdırılması, Bünövrəqoyma, o cümlədən, dirəklərin vurulması işləri, Bünövrəqoyma, o cümlədən, dirəklərin vurulması işləri, Bünövrəqoyma və quyuların qazılması işləri, Quyuların qazılması, Beton işləri, Dəmir-beton işləri, Sair beton işləri, Polad inşaat konstruksiyalarının qurulması üzrə tikinti işləri, Polad inşaat konstruksiyalarının qurulması üzrə tikinti işləri, Binalar üçün polad inşaat konstruksiyalarının qurulması üzrə tikinti işləri Sair qurğular üçün polad inşaat konstruksiyalarının qurulması üzrə tikinti işləri, Kərpic və ya daş hörgüsü, Kərpic və ya daş hörgüsü, Yığma tikinti konstruksiyaları və yığma konstruksiyaların quraşdırılması işləri, Yığma tikinti konstruksiyaları və yığma konstruksiyaların quraşdırılması işləri, Yığma konstruksiyalardan ibarət olan yaşayış binalarının quraşdırılması və tikintisi, Yığma konstruksiyalardan ibarət olan qeyriyaşayış binalarının quraşdırılması və tikintisi, Digər qruplara daxil edilməyən ixtisaslaşdırılmış tikinti işləri, Digər qruplara daxil edilməyən ixtisaslaşdırılmış tikinti işləri

certus