E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Qısa idxal bəyannaməsinin tərtibi

Qısa idxal bəyannaməsinin tərtibi

Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin müvafiq müddəalarına əsasən fiziki şəxslər tərəfındən gömrük sərhədindən kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların keçirilməsi halları istisna olmaqla, mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilməzdən əvvəl gömrük orqanlarına elektron formada qısa idxal bəyannaməsi verilməlidir. Qısa idxal bəyannaməsinin verilməməsi bəyannaməçinin inzibati məsuliyyətinə səbəb olur.

certus