E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Asfalt-beton sınaq laboratoriyası

Asfalt-beton sınaq laboratoriyası

Asfalt-beton Sınaq laboratoriyasında akkreditasiya sahəsinə uyğun olaraq aşağıdakı sınaqlar aparılır:

 • Asfaltbeton qarşığının temperaturunun təyini.
 • Asfaltbeton qarşığının tərkibinin təyini (Ekstrasiya testi)
 • Asfaltbeton qarşığından nümunənin (Marşalın) hazırlanması.
 • Nümunənin orta sıxlığının təyini.
 • Nümunənin qalıq məsaməliyinin təyini.
 • Marşall stabilliyi-kN təyini.
 • Axıcılıq həddi-mm təyini.
 • Asfaltbeton qarşığının həqiqi sıxlığının təyini.
 • Asfaltbetondan nümunə (Kern) götürməklə kipləşməsinin, orta sıxlığının və qalınlığının təyini (φ 50, φ 100, φ 150)
 • Troxler cihazı vasitəsi ilə (Model 2701-B) asfaltbeton yolunu zədələmədən kipləşməsinin təyini.
 • Asfaltbetonun alt hissəsinin (Qrunt) kipləşməsinin deflektometrlə (ZFG-2000) təyini.
 • 3 metrəlik xətkeş ilə asfaltbeton örtüyünün səthi düzlüyünün təyini.
 • Qırmadaşın fraksiya tərkibinin təyini (ələk analizi), doğranmış dənələrin %-lə miqdarının təyini, yastı və iynəvari dənələrin təyini və s.
 • Qumun qrupunun və sinifinin təyini, tozvari və gil hissəciklərinin miqdarının təyini, yumurlanmış gil miqdarının təyini, nəmliyin təyini və s.
 • Beton  kub nümunələrinin  sıxılmada möhkəmliyinin  təyini, beton qarışığının orta  sıxlığının təyini, betonun su udmasının təyini, betonun nəmliyinin təyini və s.
certus