E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Mexaniki alət və cihazların texniki diaqnostikası və yoxlanılması

Mexaniki alət və cihazların texniki diaqnostikası və yoxlanılması

Aşağıda adı çəkilən neft-mədən avadanlıqlarının yoxlanması həyata keçirilir:

 • Ştrop
 • Elevator
 • Qarmaq 
 • Qarmaqblok
 • Tal-Blok
 • Fırlanğıc
 • Vallar
 • Kəlləçarx
 • Açarlar

Eyni zamanda aşağıda göstərilən xidmətlər göstərilir:

 • Texniki diaqnostika 
 • Müxtəlif ölçülü qazma borularının spesiik sandatlara uyğun inspeksiyası
 • Hər növ metalların divar qalınlıqlarının təyin edilməsi
 • Bütün növ qaynaq birləşmələrinin yoxlanılması
 • Müxtəlif növ çən və separatorların yoxlanılması
certus