E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Metal və qaynaq birləşmələrinin sınaqları

Metal və qaynaq birləşmələrinin sınaqları

Metal və qaynaq birləşmələrinin sınaqları

  • Ultrasəs defektoskopiyası 
  • Maqnit tozu üsulu ilə defektoskopiya
  • Rəngli kapilyar defektoskopiya (penetrant)
  • Dartma testi 
  • Əymə testi
  • Zərbə özlülüyün təyini
  • Rokvell üzrə bərkliyin təyini 
  • Brinell üzrə bərkliyin təyini
  • Vikkers üzrə bərkliyin təyini
certus