E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Emusiya, boya və oxşar tərkibli məhsulların sınağı

Emusiya, boya və oxşar tərkibli məhsulların sınağı

Aşağıda adıçəkilən sahələrə aid sınaqlar həyata keçirilir:

 • Suda həll olunan emulsiyalar (iç və çöl işləri üçün)
 • Üzvi həlledici əsaslı boyalar
 • Epoksid əsaslı boyalar
 • Nitrosellüloz əsaslı laklar və emallar
 • Yol cizgi boyaları
 • Poliviniləsaslı yapışqanı (PVA)
 • Sement əsaslı aralıq doldurucu materiallar
 • Sement əsaslı kafel, keramika və döşəmə piltələr üçün yapışdırıcılar
 • Sintetik yuyucu vasitələr (deterjanlar, maye əl sabunları və s.)
 • Perlitli suvaq və qatışıqlar
 • Şüşə təmizləyici maddələr - maye
 • Boya və Laklar-Birləşdirici kimi istifadə olunan alkid qətranları
 • Sabunlar (qatı sabunlar)
 • Mexaniki təmizləyici tozlar
 • İstifadə üçün hazır yağlı boyalar
 • Su əsaslı boyalar
 • Nitrosellüloz əsaslı emallar
 • Laklar
 • İstifadə üçün hazır yağlı boyalar
 • Lak və boya materialları üçün həlledicilər
 • İnşaat gipsləri (Yaxmalar)
certus