E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

G Sertifikatı

G Sertifikatı

G Sertifikatı nədir?

G markasının tətbiqi ölkəmizdə CE markalanmasına tabe olmayan tikinti materialları bazarında məcburi bir tətbiqdir. G işarəsi ümumiyyətlə materiallara, materiala əlavə edilmiş etiketlərə, materialın qablaşdırılmasına və ya materialın ticarət sənədlərinə qoyulur.

İki qanuni tənzimləmə G markasının tətbiqinə əsaslanır. Bunlardan birincisi, G nişanı ilə bağlı prinsipləri tənzimləyən və Ətraf və şəhərsalma üzrə Nazirliyi tərəfindən 2009-cu ildə nəşr olunan Tikinti Materialları Kriteriyaları haqqında Əsasnamədir. Bu tənzimləmə qısaca G İşarəsi Təlimatı adlanır.

Digər qanuni tənzimləmə, sözügedən tənzimləmənin tətbiqetmə prinsiplərini izah edən və 2010-cu ildə nəşr olunan Tikinti Materialları Kriteriyalarına dair Əsasnaməyə uyğun olaraq Uyğunluq Təsdiqləmə Sistemlərinin Tətbiqinə dair Təbliğdir. Bu təbliğata eyni zamanda G Tətbiq Təbliğatı da deyilir.

Sözügedən qanuni tənzimləmələrdə, G markası tətbiq edilməli olan inşaat materialları aşağıdakı kimi təsvir edilmişdir:

•            Tikinti və digər mülki mühəndislik işləri daxil olmaqla inşaat işlərində daimi olaraq istifadə olunan materiallar və

•            CE işarəsinə tabe olmayan materiallar

Bu təriflərə daxil olan bir çox tikinti materialları arasında ən qabarıq yerlər hazır beton və dəmir (yan, beton polad çubuqlar).

Bu cür tikinti materiallarına G işarəsi qoyulduqda, məhsulların performans dəyərləri, tabe olduqları milli standartlara uyğun olaraq və ya heç bir standart yoxdursa, milli texniki təsdiqlə uyğunluq qiymətləndirilməsi yolu ilə müəyyən edilir.

Milli standarta uyğun aparılacaq qiymətləndirmə işləri, müvafiq məhsul əsasında Nazirlik tərəfindən təyin edilmiş Uyğunluq Qiymətləndirmə Qurumları tərəfindən aparılır və G Uyğunluq Sertifikatı verilir. Bu gün inşaat sənayesində istifadə olunan hazır beton, G işarəsi olmadan bazara çıxarıla bilməz. Hazır beton şirkətləri üçün yeganə məcburi sənəd G Sertifikatıdır.

İnşaat Materialları Direktivi 89/106 / AEC 1988-ci ildə Avropa Birliyi ölkələrində nəşr edilmişdir. Direktiv 1993-cü ildə 93/68 / EEC direktivi və 2003-cü ildə 1882/2003 / EC saylı tənzimləmələrlə yeniləndi. Bu təlimat, CE işarəsi məqsədləri üçün qanuni nəzarətə tabe olan bütün növ inşaat materiallarının uyğunlaşdırılması üçündür. Bu təlimatla, Avropa Birliyi ölkələrində tikinti materiallarının hərəkətini əngəlləyən fərqli milli qaydalar ləğv edildi. Eyni zamanda davamlılıq, enerji qənaəti, sağlamlıq və ətraf mühitin qorunması kimi amillər bina təhlükəsizliyi və tikinti materialları sahəsində əhatə olunur. Ölkəmizdə Tikinti materialları tənzimləmə hazırlanarkən bu təlimat əsas götürüldü.

G Sertifikatı müəssisələrə hansı üstünlükləri verir?

CE əhatə dairəsinə daxil olmayan tikinti materiallarına G işarəsi qoymaq və G Sertifikatı əldə etmək müəssisələr üçün çox faydalıdır. Əvvəla, bu şəkildə məhsullar istehlakçılara heç bir qanuni maneə və sanksiya olmadan təklif edilə bilər. Məhsullardakı G işarəsi bu məhsulların təhlükəsizlik və sağlamlıq baxımından əsas tələblərə cavab verdiyini göstərir.

Bu şəkildə G markalı məhsullar istehlakçılar üçün daha təhlükəsiz sayılır və müəssisələrin zərər və məsuliyyət hadisələrində azalma olur. Digər tərəfdən, müəssisələrin istehsal xərclərində azalma var. Bu vəziyyət təbii olaraq şirkətlərin əməliyyat səmərəliliyini artırır, bazar paylarını artırır və rəqabət gücü qazanmasına səbəb olur. Eyni zamanda, G markalı məhsullar şirkətlərin lazımi rəsmi icazə və icazə sertifikatlarının alınmasını asanlaşdırır.

G Sertifikatı niyə vacibdir?

G işarəsinin tətbiqi ilk növbədə uyğunlaşdırılmış texniki şərtlərə malik olmayan tikinti materialları üçün tətbiq olunur. Bu şəkildə G işarəsi olan tikinti materialları istehlakçılar üçün təhlükəsiz məhsul sayılır. CE işarələmə sistemində olduğu kimi, G işarəsi də birbaşa inşaat materialına yerləşdirilə bilər. Və ya, G markası tikinti materialına yapışdırılmış bir etiketə qoyula bilər. Digər tərəfdən, G markası tikinti materiallarının qablaşdırılmasına və ya müvafiq ticarət sənədlərinə qoyula bilər.

G işarəsini tikinti materiallarına qoyarkən, bu materialın xüsusiyyətlərini izah edən performans dəyərləri də əlavə edilməlidir.

Bir tikinti materialında eyni zamanda G işarəsi və CE işarəsi olmamalıdır. G işarəsi olan bir tikinti materialı üçün uyğunlaşdırılmış bir standart nəşr olunarsa, bu dəfə material CE işarəsinə tabe olacaqdır.

Uyğunlaşdırılmış və ya milli standarta malik olmayan və nəşr olunmuş standartlardan birinə uyğun olmayan tikinti materialları üçün texniki təsdiq tələb olunur. Lakin bu təsdiqdən sonra tikinti materialına G işarəsi qoyula bilər. Bu təsdiq materialın nəzərdə tutulan istifadədən asılı olaraq əsas tələblərə cavab verdiyini göstərir.

Bu gün ölkəmizdə praktik olaraq Türk Standartları İnstitutu (TSE) tərəfindən G markasının tikinti materiallarına qoyulması üçün yayımlanan aşağıdakı standartlar nəzərə alınır:

•            TS EN 206: 2013 Beton - Xüsusiyyət, performans, istehsal və uyğunluq

•            TS 13515 TS EN 206 tətbiqi üçün tamamlayıcı standart

Bu standartlar fərqli iqlim və coğrafi şəraiti olan bölgələrdə və fərqli qoruma səviyyələrində tətbiq ediləcək standartlardır.

Tikinti materialları istehsal edən şirkətlərdən bu məhsulları bazara təqdim etmək və problemlərin qarşısını almaq üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etmələri tələb olunur: G Sertifikatı, G Uyğunluq Sertifikatı və G Uyğunluq Bəyannaməsi.

Nəticə

Üzərində G işarəsi olan tikinti materialları, milli və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq istehsal olunduğunu və bazara təqdim edilə biləcəyini bildirir. İstehsalçı şirkətlər məhsullarına G işarəsi qoyarlarsa, bununla əlaqədar bütün lazımi şərtləri yerinə yetirdiklərini bildirirlər. Bu şəkildə sözügedən tikinti materiallarının satışı ölkəmizdə heç bir maneə ilə qarşılaşmadan təmin edilir.

G markasının tətbiqi milli bir təcrübədir və G işarəsi xaricdən gətirilən inşaat materiallarına qoyulmalıdır. G işarəsi tikinti materiallarının harada istehsal olunduğuna dair bir açıqlama ehtiva etmir, lakin istehlakçılara təqdim edilmədən əvvəl qiymətləndirildiklərinə, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq istehsal edildiklərinə və milli və beynəlxalq meyarlara cavab verdiklərinə əminlik təmin edir. .

G markasının tətbiqində tikinti materialları bazara çıxarılmadan əvvəl istehsalçı tərəfindən uyğunluq qiymətləndirmə prosesi tətbiq edilir və yoxlama prosesi Ətraf Mühit və Müdafiə Nazirliyinin səlahiyyət verdiyi müstəqil və qərəzsiz sertifikatlaşdırma və ya yoxlama orqanı tərəfindən həyata keçirilir. Şəhərləşmə. Bu səbəbdən istehsalçıların bazara çıxarmağı planlaşdırdıqları tikinti materiallarının qanuni tənzimləmələrə və müvafiq standartlara uyğunluğu barədə məlumatların olması vacibdir. Bu mərhələdə məhsullar bir sıra test və yoxlama prosedurlarından keçir, yoxlamalar aparılır və texniki sənəd hazırlanır. Bütün bu işlər tamamlandıqdan sonra istehsalçı məhsullarına G işarəsini qoya bilər.

İstehsalçı şirkətlər rəsmi yoxlamalar üçün hazırladıqları texniki sənədləri və test və yoxlama hesabatlarını saxlamağa borcludurlar. Bunlar problem yarandıqda baxılacaq ilk sənədlər olacaqdır.

Buradakı vacib məqam budur ki, bütün inşaat materialları G işarəsinin tətbiq olunmasına tabedir. Bu tətbiq yalnız CE işarəsi tətbiqi ilə əhatə olunmayan tikinti materialları üçündür. G işarəsi həm sanitariya armaturlarına, taxta qapılara və həm də istehlakçıların birbaşa istifadə etdiyi oxşar məhsullara, həm də PVC borulara, konstruksiya poladına və podratçıların istifadə etdikləri oxşar məhsullara tətbiq olunur.


Əvvəlki Yazı: E-Mark Sertifikatı Növbəti Yazı: EN 1090-1 və EN 1090-2 Sertifikatı
certus