E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

ISO 37001 rüşvətxorluğa qarşı idarəetmə sistemi

ISO 37001 rüşvətxorluğa qarşı idarəetmə sistemi

ISO 37001 rüşvətxorluğa qarşı idarəetmə sisteminin tələblərini əks etdirən beynəlxalq standartdır. Bu standart təşkilatlara rüşvətxorluğa qarşı siyasət və prosedurların yaradılması, həyata keçirilməsi, saxlanması və davamlı olaraq təkmilləşdirilməsi üçün çərçivə yaradır. Azərbaycanda ISO 37001 standartının icra edilməsi ölkənin biznes subyektlərinin reputasiyasının artması və xarici investorların diqqətini cəlb etməsi üçün çox vacibdir. Standart Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərə etik biznes təcrübələrinə sadiqliklərini nümayiş etdirmək və rüşvətxorluq və korrupsiyanın qarşısını almaq üçün aydın və ardıcıl üsul təqdim edir. ISO 37001 standartının şirkətlər üçün əsas üstünlüklərindən biri şirkətlərə potensial rüşvətxorluq risklərini müəyyən etməyə və bu riskləri effektiv yolla qarşısını almağa yardımçı olur. Bu standart şirkətləri lazımı yoxlama prosedurları və işçilərin təlim və təhsili ilə birlikdə sistemli şəkildə rüşvətxorluğa qarşı idarəetmədə, risklərin qiymətləndirilməsi kimi sahələri əhatə edir. ISO 37001 standartı şirkətlərə Böyük Britaniya Rüşvətxorluq aktı və ABŞ Xarici Korrupsiya Təcrübəsi aktı kimi yerli və beynəlxalq rüşvətxorluğa qarşı qanunlara riayıt etməyə kömək edir. Bu, hökumətin rüşvətxorluq və korrupsiya ilə mübarizədə mühüm addımlar atdığı və rüşvətxorluğa qarşı idarəetmə sistemlərinin tətbiqinin getdikcə daha çox yayıldığı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün xüsusilə vacibdir. Yekun olaraq qeyd edək ki, ISO 37001 standartı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və etik biznes təcrübələrinə sadiqliklərini nümayiş etdirmək və rüşvətxorluq və korrupsiyanın qarşısını almaq istəyən təşkilatlar üçün mühüm vasitədir. Standart rüşvətxorluğa qarşı idarəetmə üçün aydın və ardıcıl çərçivə təqdim edir, təşkilatlara potensial riskləri müəyyən etməyə və bu riskləri azaltmaq üçün effektiv nəzarəti həyata keçirməyə kömək edir.


Əvvəlki Yazı: Balanslaşdırılmış Göstəricilər Sistemi (Balanced Scorecard) təlimi
certus