E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Alətlər

Alətlər

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Kənd təsərrüfatında, bağçılıqda və ya meşə təsərrüfatında istifadə etmək üçün əl alətləri, Əl mişarları; bütün tiplərdən olan mişarlar üçün lövhələr, Sair əl alətləri, Mexaniki ötürücü ilə təchiz edilmiş və ya edilməmiş əl alətləri və ya dəzgahlar üçün əvəzedici hissələr, Polad qəliblər; metal tökmə üçün formalaşdırılmış məmulatlar əsas tökmə formalar; formalaşdırılmış modellər, Sair alətlər

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus