E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Aşılanmış və işlənmiş xəz dərilər

Aşılanmış və işlənmiş xəz dərilər

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Aşılanmış xəz dərilər, Aşılanmış xəz dərilər, Aşılanmış bütöv dovşan və ya quzu dəriləri, Sair xəz və dərilər, Zamşa; laklanmış dəri və laklanmış dəri imitasiyası; metallaşdırılmış dəri, Zamşa, Laklanmış dəri və laklanmış dəri imitasiyası; metallaşdırılmış dəri, Laklanmış dəri və laklanmış dəri imitasiyası, Metallaşdırılmış dəri, Tük örtüyü nəzərə alınmadan, iribuynuzlu qaramal və ya at cinsindən olan heyvanların dərisi, Tük örtüyü nəzərə alınmadan, iribuynuzlu qaramalın bütöv dərisi, Dəri , Aşılanmış bütöv mal-qara dərisi, Geyim üçün aşılanmış dəri, Ayaqqabı üçün aşılanmış dəri, Sair istifadə üçün aşılanmış dəri, Mal-qaranın aşılanmış sair dərisi, Ayaqqabı altlığı üçün dəri, Mal-qara dərisinin üz qabığı, Geyim üçün mal-qara dərisinin üz qabığı, Ayaqqabı üçün mal-qara dərisinin üz qabığı, Mebel üçün mal-qara dərisinin üz qabığı, Sair istifadə üçün mal-qara dərisinin üz qabığı, Emal edilmiş mal-qara dərisi,  Geyim üçün emal edilmiş mal-qara dərisi, Ayaqqabı üçün emal edilmiş mal-qara dərisi, Mebel üçün emal edilmiş mal-qara dərisi, Digər istifadə üçün emal edilmiş mal-qara dərisi, Tük örtüyü nəzərə alınmadan, iribuynuzlu qaramalın yarımçıq dərisi, Tük örtüyü nəzərə alınmadan at cinsindən olan heyvanların dərisi, Üzü tam cilalanmış at dərisi, Aşılanmış sair at dərisi, Sair emal edilmiş at dərisi, Tük örtüyü nəzərə alınmadan, qoyun, keçi və donuz dəriləri, Tük örtüyü nəzərə alınmadan qoyun dərisi, Aşılanmış qoyun və quzu dərisi, Emal edilmiş qoyun və quzu dərisi, Geyim üçün emal edilmiş qoyun və quzu dərisi, Ayaqqabı üçün emal edilmiş qoyun və quzu dərisi, Sair istifadə üçün emal edilmiş qoyun və quzu dərisi, Tük örtüyü nəzərə alınmadan keçi və ya çəpiş dərisi, Aşılanmış keçi və ya çəpiş dərisi, Emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi, Geyim üçün emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi, Ayaqqabı üçün emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi, Sair istifadə üçün emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi, Tük örtüyü nəzərə alınmadan donuz dərisi, Aşılanmış donuz dərisi, Sair donuz dərisi, Geyim üçün sair donuz dərisi, Ayaqqabı üçün sair donuz dərisi, Digər istifadə üçün sair donuz dərisi, Sair heyvanların dərisi; əsası dəridən olan kombinə edilmiş dəri, Tük örtüyü nəzərə alınmadan sair heyvanların dərisi, Emal edilməmiş sair heyvan dəriləri, Emal edilmiş sair heyvan dəriləri, Geyim üçün emal edilmiş sair heyvan dəriləri, Ayaqqabı üçün emal edilmiş sair heyvan dəriləri, Digər istifadə üçün emal edilmiş sair heyvan dəriləri, Əsası təbii dəridən ibarət olan süni dəri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus