E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Elektrik mühərrikləri, generatorları və transformatorları

Elektrik mühərrikləri, generatorları və transformatorları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Gücü 37,5 Vt olan elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən sair elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən generatorlar, Gücü 37,5 Vt olan elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən sair elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən generatorlar, Gücü 37,5 Vt-dan çox olan, sabit və dəyişən cərəyanla işləyən universal elektrik mühərrikləri; dəyişən cərəyanla işləyən sair elektrik mühərrikləri; dəyişən cərəyanla işləyən generatorlar (sinxron generatorlar), Gücü 37,5 Vt-dan çox olan, sabit və dəyişən cərəyanla işləyən universal elektrik mühərrikləri, Dəyişən cərəyanla işləyən birfazalı elektrik mühərrikləri, Gücü 750 Vt-dək olan, dəyişən cərəyanla işləyən çoxfazalı elektrik mühərrikləri, Gücü 750 Vt-dan 75 kVt-dək olan, dəyişən cərəyanla işləyən çoxfazalı elektrik mühərrikləri, Gücü 75 kVt-dan çox olan, dəyişən cərəyanla işləyən çoxfazalı elektrik mühərrikləri, Dəyişən cərəyanla işləyən generatorlar (sinxron generatorlar) Elktrik generator qurğuları və fırlanan elektrik dəyişdiriciləri, Sıxılma nəticəsində yanan daxiliyanma pistonlu mühərriklər ilə generator qurğuları, Qığılcımla yanan mühərriklər üçün generator qurğuları; sair generator qurğuları: fırlanan elektrik dəyişdiriciləri, Elektrik transformatorları, Maye dielektrikli transformatorlar, Gücü 16 kVa olan sair transfomatorlar,  Qazboşalmalı lampalar və borucuqlar üçün ballast müqavimətləri; statik dəyişdiricilər; sair induktivlik sarğacları, Elektrik mühərriklərinin, generatorların və transformatorlarının hissələri, Elektrik mühərriklərinin və generatorların hissələri, Transformatorların, induktivlik sarğaclarının və statik dəyişdiricilərin hissələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus