E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün maşın və avadanlıqlar

Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün maşın və avadanlıqlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Mədənçıxarma sənayesi üçün maşınlar, Yeraltı işlər üçün fasiləsiz hərəkət edən qaldırıcılar və konveyerlər, Kömür və mədən süxurları hasilatı üçün oyuqaçan kombaynlar; sair qazıma və yolaçma maşınları, Torpağın, mineral və ya mineral filizlərin başqa yerə köçürülməsi.planlaşdırılması, təmizlənməsi, oyulması, döyəclənməsi, preslənməsi və ya çıxarılması üçün özüyeriyən maşınlar (o cümlədən, buldozerlər, birçalovlu mexaniki ekskovatorlar), Buldozerlər və universal, özüyeriyən buldozerlər, Özüyeriyən qreyderlər və planlaşdırıcılar, Özüyeriyən skreperlər, Özüyeriyən toxaclama maşınları və yolbasanlar, Özüyeriyən frontal birçalovlu yükvuranlar, Frontal birçalovlu yükvuranlardan başqa, özüyeriyən mexaniki birçalovlu ekskavatorlar və kabinəsi 360 dərəcə hərəkət edən çalovlu yükvuranlar (tam dövrə vuran maşınlar), Sair özüyeriyən mexaniki birçalovlu ekskavatorlar və çalovlu yükvuranlar; mədənçıxarma sənayesi üçün sair özüyeriyən maşınlar, Buldozerlərin və ya universal buldozerlərin sac bıcaqları, Hər yerdə istifadə edilə bilən özüboşaldan maşınlar,  Torpaq çıxarmaq üçün sair maşınlar, Çeşidləmə, doğrama, qarışdırma və torpağın, daşın, filizin və sair mineral maddələrin oxşar emalı üçün maşınlar; tökmə formalarının alınması üçün maşınlar, Tırtıllı traktorlar, Mədənçıxarma sənayesi, karxanaların işlənməsi və tikinti üçün maşınların hissələri, Qazıma və ya yolaçma maşınlarının, yaxud torpaq çıxarmaq üçün maşınların hissələri; kranların hissələri, Çeşidləmə, doğrama və ya torpağın, daşın sair emalı üçün maşınların hissələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus