E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Tibbi və stomatologiya alətləri və ləvazimatları

Tibbi və stomatologiya alətləri və ləvazimatları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Stomotologiyada istifadə edilən alət və ləvazimatlar, Tibb, cərrahiyyə və ya laboratoriya sterilizatorları, Şprislər, iynələr, kateterlər, kanyullar və s.; digər qruplara daxil edilməyən oftalmologiya və sair cihazları və ləvazimatı, Terapevt cihazları və ləvazimatı; aksesuarlar, protez və ortopediya ləvazimatları, Terapevt cihazları və ləvazimatı; süni nəfəs aparatları, Süni oynaqlar; ortopediya ləvazimatı; süni dişlər; diş-texnika ləvazimatı; digər qruplara daxil edilməyən insan bədəninin süni hissələri və insanın süni həyat fəaliyyətli orqanları, Protez və ortopediya ləvazimatlarının hissələri və əşyaları, Tibb, cərrahiyyə, stomatologiya və ya baytarlıq mebeli; bərbərxanalar üçün kürsülər və oxşar kürsülər və onların hissələri, Tibb, cərrahiyyə, stomatologiya və ya baytarlıq mebeli; bərbərxanalar üçün kürsülər və oxşar kürsülər və onların hissələri, Eynəklər, linzalar və onların hissələri, Kontakt linzaları; şüşə eynəklər üçün linzalar; sair materiallardan hazırlanmış eynəklər üçün linzalar, Eynəklər, qoruyucu eynəklər və s., korreksiya eynəkləri, qoruyucu və ya sair eynəklər, Sağanaqlar və eynəklər, qoruyucu eynəklər və s. üçün sağanaqların elementləri, Sağanaqların hissələri və eynəklər, qoruyucu eynəkləri və s üçün sağanaqların elementləri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus