E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Yastıqlar, dişli çarxlar, dişli ötürücülər və intiqalların elementləri

Yastıqlar, dişli çarxlar, dişli ötürücülər və intiqalların elementləri

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Kürəcikli və ya diyircəkli yastıqlar, Yastıqlar, dişli çarxlar, dişli ötürücülər və intiqalların elementləri, Qara metallardan oynaqlı zəncirlər, Transmissiya valları, o cümlədən yumruqlu və dirsəkli vallar, çarxqolular, Yastıqların gövdələri və sürüşmə yastıqları, Dişli çarxlar və dişli ötürücülər; kürəcikli işlək vintlər; ötürücü qutular və sürəti dəyişən digər mexanizmlər, Nazim çarxları və qasnaqlar, o cümlədən polispastlar, Muftalar və oynaqlı, o cümlədən universal birləşdiricilər, Yastıqların, dişli ötürücülərin hissələri və intiqalların elementləri, Kürəciklər, iynələr və diyircəklər; kürəcikli və ya diyircəkli yastıqların hissələri, Qara metallardan oynaqlı zəncirlərin hissələri, Digər qruplara daxil edilməyən yastıqların və intiqal elementlərinin hissələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus