E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Üzüm şərabı

Üzüm şərabı

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Təzə üzüm şərabı; qarışıq üzüm, Təzə üzümdən köpüklənən şərab, Şampan şərabı, Sair köpüklənən şərab, Köpüklənən şərabdan başqa, təbii üzüm şərabı; üzüm horrası, Ağ şərab, Tərkibində 15%-dən çox alkoqol olan portveyn, madera, xeres, tokay şərabı və sair şərablar, Fermetasiya prosesində olan və sair üzüm (horra) şirəsi, Şərab çöküntüsü; argol (şərab daşı)

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus