E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Faner təbəqələr və ağac lövhələr

Faner təbəqələr və ağac lövhələr

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Faner, fanerlənmiş lövhələr və oxşar laylı ağac; taxta və oxşar taxta hissəciklər və ya digər ağac materialları, Faner, fanerlənmiş lövhələr və oxşar laylı ağac, Sair faner, faner panellər və ağacdan oxşar laylı materiallar, Ağac-yonqar pilitələri, ağacdan və sair ağac materialından oxşar pilitələr, Ağac-lifli pilitələr və ya digər ağac materiallarından pilitələr, Şpon; yapışdırılmış faner üçün təbəqələr; sıxlaşdırılmış oduncaqlar, Şpon və yapışdırılmış faner üçün təbəqələr və uzununa mişarlanmış, hissələrə kəsilmiş, yaxud qabığı soyulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan sair oduncaqlar, Bloklar, pilitələr, tirlər və ya profillər şəklində preslənmiş oduncaqlar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus