E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Ev quşlarının emal edilmiş və konservləşdirilmiş əti

Ev quşlarının emal edilmiş və konservləşdirilmiş əti

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Təzə və ya soyudulmuş bütöv ev quşları, Təzə və ya soyudulmuş bütöv toyuq, Təzə və ya soyudulmuş bütöv hind toyuğu, Təzə və ya soyudulmuş bütöv ördək və qaz, Təzə və ya soyudulmuş ördək və qaz qara ciyəri, Təzə və ya soyudulmuş ev quşlarının hissələri, Təzə və ya soyudulmuş toyuğun hissələri, Təzə və ya soyudulmuş hind toyuğunun hissələri, Təzə və ya soyudulmuş ördək və qazın hissələri, Ev quşlarının dondurulmuş əti, Ev quşlarının dondurulmuş əti, Ev quşlarının dondurulmuş əti, Dondurulmuş bütöv toyuq, Dondurulmuş bütöv hind toyuğu, Dondurulmuş bütöv qaz və ördək, Ev quşlarının dondurulmuş hissələri, Dondurulmuş toyuq hissələri, Dondurulmuş hind toyuğu hissələri, Dondurulmuş ördək və qaz hissələri, Ev quşlarının piyi ,Ev quşlarının piyi ,Ev quşlarının əridilmiş piyi, Ev quşlarının əridilməmiş piyi , Ev quşlarının yeyilən içalatı, Ev quşlarının yeyilən içalatı, Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı, Ev quşlarının dondurulmuş yeyilən içalatı, Ev quşlarının dondurulmuş yeyilən içalatı, qara ciyərdən başqa, Ev quşlarının dondurulmuş qara ciyəri, Lələkli quşların lələyi və dərisi, Lələkli quşların lələyi və dərisi, Ev quşları ətinin konservləşdirilməsi

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus