E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Elektrik paylayıcı və nəzarət cihazları

Elektrik paylayıcı və nəzarət cihazları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Gərginliyi 1000 V-dan çox olan elektrik dövrələrini açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlar, Gərginliyi 1000 V-dək olan elektrik dövrələrini açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlar, 1000 V-dək əriyən qoruyucular, 1000 V-dək avtomatik açarlar, Digər qruplara daxil edilməyən, gərginliyi 1000 Vdək olan elektrik dövrələrini qorumaq üçün cihazlar, Gərginliyi 1000 V-dək olan relelər, Paylayıcı lövhələr, Paylayıcı lövhələr və gərginliyi 1000 V-dək olan elektrik dövrələrini açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlarla təchiz edilmiş sair panellər, Paylayıcı lövhələr və gərginliyi 1000 V-dan çox olan elektrik dörələrini açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlarla təchiz edilmiş sair panellər, Elektrik paylayıcı və nəzarət cihazlarının hissələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus