E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsulları

Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsulları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Şorbalar, yumurtalar, maya və digər qida məhsulları; ət, balıq və suda yaşayan onurğasızlardan alınan cövhər və şirələr, Şorbalar, bulyonlar və onların hazırlanması üçün tədarük, Qabıqsız yumurtalar və təzə, yaxud konservləşdirilmiş yumurta sarıları; yumurtanın ağı, Albumindən başqa yumurta məhsulları, Yumurta albumin, Maya (aktiv və qeyri-aktiv), sair ölmüş birhüceyrəli mikroorqanizmlər; hazır çörəkçilik tozları, Aktiv çörək mayası, Qeyri-aktiv mayalar; sair ölmüş birhüceyrəli mikroorqanizmlər, Hazır çörəkçilik tozları, Ət, balıq və suda yaşayan onurğasızlardan alınan ekstratlar və şirələr, Bitki şirələri və ekstratları; pepsin maddələri; bitki yapışqanları və qatılaşdırıcıları, Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsulları

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus