E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Bitki xammalı: soğanaqlar, köküyumrular və köklər, şitil və qələmlər; göbələk telləri

Bitki xammalı: soğanaqlar, köküyumrular və köklər, şitil və qələmlər; göbələk telləri

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Soğanaq və soğan yumruları,Güllərin kök yumruları və soğanaqlar, Tərəvəzlərin kök yumruları və soğanaqlar, Gül və tərəvəz şitilləri, Gül şitili, Tərəvəz şitili, Meyvə və giləmeyvə bitkiləri, Tumlu meyvə bitkiləri, Çəyirdəkli meyvə bitkiləri, Giləmeyvə bitkiləri, Bərkqabıqlı meyvə bitkiləri, Sitrus bitkiləri, Subtropik bitkilər, Üzüm tənəyi, Ağac və kol toxmacları, Ağac və kol tingləri, Göbələk telləri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus