E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Polad çubuqlar, borular, içiboş profillər və oxşar fitinqlər

Polad çubuqlar, borular, içiboş profillər və oxşar fitinqlər

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Tikişsiz polad borucuqlar, borular və içiboş profillər, Neft və ya qaz boru kəmərləri üçün tikişsiz polad boru xətləri, Örtüklər, borular və burğu boruları, neft və qaz hasilatında və qazma işlərində istifadə olunan tikişsiz polad borular, Dairəvi eninə kəsilmiş sair polad borucuqlar və borular, Dairəvi eninə kəsilməmiş sair polad borucuqlar və borular və içiboş profillər, Xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan dairəvi eninə kəsilmiş, qaynaq edilmiş polad borucuqlar və borular, Neft və qaz boru kəmərləri üçün istifadə edilən, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan polad boru xətləri, Neft və qaz qazma işlərində istifadə olunan, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan polad örtüklər və borular, Eninə kəsilmiş, qaynaq edilmiş, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan sair polad borucuqlar və borular, Dairəvi eninə kəsilmiş, açıq tikişli, məsələn, yapışdırılmış və ya oxşar üsulla bağlanmış, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan polad borucuqlar və borular, Xarici diametri 406,4 mm-dən çox omayan, qaynaq edilmiş polad borucuqlar və borular, Xarici diametri 406,4 mm-dən çox omayan, qaynaq edilmiş neft və qaz boru kəmərləri üçün istifadə edilən polad boru xətləri, Neft və qaz boru kəmərləri üçün istifadə edilən, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan, dairəvi eninə kəsilmiş polad boru xətləri, Xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan, qaynaq edilmiş, dairəvi eninə kəsilmiş sair polad borucuqlar və borular, Xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan, qaynaq edilmiş, dairəvi eninə kəsilməmiş polad borucuqlar və borular, Açıq tikişli, məsələn, yapışdırılmış və ya oxşar üsulla bağlanmış, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan sair polad borucuqlar və borular, Qəlibsiz polad borular və boru fitinqləri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus