E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Kakao, şokolad və şəkərli şirniyyat məmulatları

Kakao, şokolad və şəkərli şirniyyat məmulatları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Kakao-pasta, kakao-yağ, piy və yağ, kakao-toz, Kakao-pasta, Kakao-yağ, yağ və piy, Tərkibində şəkər və ya şirinlik verən maddələr olmayan kakao tozu, Şokaladdan və şəkərdən şirniyyat məmulatları, Tərkibində şirinləşdirilmiş kakao tozundan başqa, kakao olan, qablaşdırılmamış şəkildə şokalad və qida məhsulları, Çəkisi 2 kq-dan çox olan briket, plastin və plitə formasında şokolad və oxşar məmulatlar, Çəkisi 2 kq-dan artıq olan sair məmulatlar, südlüşokolad qırıntısı, Aromatlaşdırılmış şokolad şirəsi, Sair qablaşdırılmış qida məhsulları, Tərkibində şirinləşdirilmiş kakao tozundan başqa, kakao olan, qablaşdırılmış şəkildə sair şokalad və qida məhsulları, Briket, plastin və plitə formasında şokolad və oxşar məmulatlar, Tərkibində alkoqol olan şokolad və sair şokolad, Sair şokoladlı şirniyyat məmulatı, Pasta şəkilli tərkibində kakao olan qida məhsulları, Tərkibində kakao olan içki istehsalı üçün qida məhsulları, Tərkibində kakao olan sair qida məhsulları, Tərkibində kakao olmayan şəkərli şirniyyat məmulatı, Tərkibində kakao olmayan, ağ şokolad da daxil edilməklə şəkərdən şirniyyat məmulatı, Saqqız, Tərkibində 10%-dən çox saxaroza olan biyan kökü cövhəri, Ağ şokolad, Pastalar və tibbi şirniyyat məmulatları, Saqqız, jele və qırma şəkilli şirniyyat məmulatları, Bişirilmiş konfetlər (karamel, toffi və s.), Həbşəkilli məmulatlar, Sair şəkərli şirniyyat məmulatları, Şəkər qatılmış meyvələr, qoz-fındıq, meyvə qabıqları və bitkilərin sair hissələri, Kakao-paxlalıların qabığı və sair tullantıları, Kakao-paxlalıların qabığı və sair tullantıları

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus