E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Tütün məmulatları

Tütün məmulatları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Siqarlar, çerutlar (ucları kəsilmiş siqarlar), siqaretlər (nazik siqarlar) və tütündən, yaxud tütün əvəzedicilərindən hazırlanan siqaretlər, Tütün tərkibli siqar və çerut, Tütün tərkibli siqaret, Tərkibində tütün olmayan siqar, siqaret və sair, Hazır tütünün və ya əvəzedicilərinin sair növləri; homogenləşdirilmiş və ya bərpa edilmiş tütün; tütün ekstraktları və essensiyaları, Çəkməli tənbəki, Sənaye üsulu ilə hazırlanmış sair tütün və onun məhsulları, Tütün tullantıları

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus