E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Qeyri-elektrik məişət cihazları

Qeyri-elektrik məişət cihazları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Yemək hazırlamaq və qızdırmaq üçün qeyrielektrik məişət avadanlığı,  Yemək hazırlamaq və boşqab qızdırmaq üçün dəmir, polad və ya misdən qeyri-elektrik məişət cihazları, Qazla və digər yanacaqla işləyən sair məişət cihazları, Digər qruplara daxil edilməyən, qara metaldan qeyri elektrik hava qızdırıcıları və ya isti hava bölüşdürücüləri, Qeyri-elektrik sürətli və ya müddətli suqızdırıcı cihazlar, Sobaların, pilətələrin, boşqablar üçün qızdırıcıların və oxşar qeyri-elektrik məişət cihazlarının hissələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus