E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Odadavamlı məmulatlar

Odadavamlı məmulatlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Silisiumlu daş unundan və ya diatomit torpaqdan kərpiclər, bloklar, tavalar və sair saxsı məmulatlar, Silisiumlu daş unundan və ya diatomit torpaqdan hazırlanan materiallardan başqa, odadavamlı kərpiclər, bloklar, tavalar və oxşar odadavamlı saxsı tikinti materialları, Digər qruplara daxil edilməyən odadavamlı sement, tikinti məhlulları, betonlar və oxşar qatışıqlar, Yandırılmamış odadavamlı məmulatlar, sair odadavamlı saxsı məmulatlar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus