E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Kompüter və periferiya avadanlıqları

Kompüter və periferiya avadanlıqları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Kompüter avadanlığı və onun hissələri və ləvazimatı, Məlumatların avtomatik işlənməsi üçün noutbuk və əl kompüterləri kimi çəkisi 10 kq-dan az olan portativ maşınlar, Verilənlərin emalı maşınına və ya şəbəkəyə qoşula bilən satış kassaları, ATM-lər və bu kimi maşınlar, Kombinasiyasından asılı olmayaraq bir gövdədə ən azı prosessor, giriş və çıxış qurğusu yerləşən verilənlərin avtomatik rəqəmli emalı maşınları, Verilənlərin avtomatik rəqəmli emalı maşınları, sistem formasında, Yaddaş, giriş və çıxış qurğularının bir və ya ikisi bir gövdədə yerləşən və ya yerləşməyən verilənlərin sair avtomatik rəqəmli emalı maşınları, Giriş-çıxış qurğuları, Əsas etibarı ilə məlumatların avtomatik işlənməsi sistemində quraşdırılmış monitorlar və proyektorlar, Çap, displey, surətçıxarma, faks kimi bir və ya bir neçə funksiyaları icra edən hissələr, Yaddaş qurğuları və sair yaddaş qurğuları, Yaddaş qurğuları, Yarımkeçirici daimi yaddaş qurğuları, Verilənlərin avtomatik emalı üçün sair qurğular, Kompüter avadanlığının hissələri və ləvazimatları

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus