E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Emal edilmiş və konservləşdirilmiş ət

Emal edilmiş və konservləşdirilmiş ət

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

heyvanların təzə və ya soyudulmuş əti, Təzə və ya soyudulmuş mal əti, Təzə və ya soyudulmuş bütöv, yarım və dörd yerə bölünmüş mal cəmdəyi, Təzə və ya soyudulmuş mal cəmdəyi hissələri, Təzə və ya soyudulmuş donuz əti, Təzə və ya soyudulmuş bütöv və yarım donuz cəmdəyi, Təzə və ya soyudulmuş donuz budu, kürəyi və onların hissəsi, Təzə və ya soyudulmuş donuz cəmdəyinin sair hissələri, Təzə və ya soyudulmuş qoyun əti, Təzə və soyudulmuş keçi əti, At və ya at qatırlarının təzə və ya soyudulmuş əti, Qaramal, donuz, qoyun, keçi, at və digər oxşar heyvanların təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı, Qaramal, donuz, qoyun, keçi, at və digər oxşar heyvanların təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı, Dondurulmuş ət və yeyilən içalat; sair ət və yeyilən içalat, Dondurulmuş mal əti, Dondurulmuş donuz əti, Dondurulmuş bütöv və yarım donuz cəmdəyi, Dondurulmuş donuz budu, kürəyi və onların hissəsi, Dondurulmuş donuz cəmdəyinin sair hissələri, Dondurulmuş qoyun əti, Dondurulmuş keçi əti, At və ya oxşar heyvanların dondurulmuş əti, Sair heyvanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və yeyilən içalatı, Qaramal, qoyun və keçilərin, yaxud yeməli heyvanların didilmiş yunu, xam dərisi və gönü, Didilmiş qoyun yunu, iç yağı, qırxılmış. yuyulmuş, didilmiş qoyun yunu da daxil edilməklə, Didilmiş qoyun yunu, Yuyulmuş, didilmiş qoyun yunu, Qırxılmış qoyun yunu, Qoyunun iç yağı, Qaramalın və atlar sinfinə daxil edilən heyvanların bütöv xam dərisi və gönü, Sair qaramalın və atlar sinfinə daxil edilən heyvanların xam dərisi və gönü, Qoyun və quzuların xam dərisi və gönü, Qoyun və quzu dərisi, Keçi və çəpişlərin xam dərisi və gönü, Keçi və çəpişlərin xam dərisi, Buxara verilmiş keçi və çəpiş dərisi, Qaramal, qoyun, keçi və ya donuz piyi, Qaramal, qoyun, keçi və ya donuz piyi, Əridilməmiş donuz piyi, Əridilmiş donuz piyi, Əridilmiş və əridilməmiş qaramal, qoyun və ya keçi piyi, Yeyilməyən xam içalat, Yeyilməyən xam içalat, Heyvanların bağırsaqları, mədəsi və qarınları, İnsanların istifadəsinə yaramayan sair içalat

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus