E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Məftil məmulatları, zəncir və yaylar

Məftil məmulatları, zəncir və yaylar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Dəmir və ya poladdan elektrik izolyasiyası olmayan çoxnaqilli məftil, troslar, kanatlar, hörülmüş iplər və oxşar məmulatlar, Dəmir və ya poladdan tikanlı məftil; misdən və ya alüminiumdan hazırlanan, elektroizolyasiyası olmayan çoxnaqilli məftil, buraz, kanatlar, hörülmüş iplər və oxşar məmulatlar, Dəmir, polad və ya misdən parça, şəbəkə, tor və hasarlar; dəmir, polad və ya misdən metal torlar, Mismarlar, mıxçalar, çertyoj knopkaları, bəndlər və oxşar məmulatlar, Flüslü materialdan məftil, çubuqlar, borular, lövhələr, örtüklü və ya nüvəli elektrodlar, Dəmir və ya poladdan yaylar və yaylar üçün nazik təbəqələr; mis yaylar, Zəncir və onların hissələri (asılan halqalı zəncirlərdən başqa), Tikiş iynələri, toxumaq üçün iynələr, bizlər, millər, qarmaqlar tikiş stiletləri və əl işləri üçün oxşar məmulatlar; digər qruplara daxil edilməyən dəmir və ya poladdan qoruyucu ştiflər və sair ştiflər

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus