E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Xalça və xalça məmulatları

Xalça və xalça məmulatları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Düyünlərlə toxunmuş xalçalar və sair döşəmə örtükləri, Tikilməmiş toxunma xalçalar, sair toxunma döşəmə örtükləri, Tikilmiş xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri, Sair xalçalar və toxunma xalça məmulatları (keçələr də daxil edilməklə)

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus