E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Xam neft

Xam neft

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Neft və bituminoz minerallardan hasil edilən xam neft, Neft və bituminoz minerallardan hasil edilən xam neft, Azkükürdlü xam neft (tərkibində 0,6 %-ə qədər kükürd olan), Kükürdlü xam neft (tərkibində 0,6-1,8 % kükürd olan), Çoxkükürdlü xam neft (tərkibində 1,8 %-dən çox kükürd olan), Bitumlu və ya neftli şistlər və qatranlı qumlar,Bitumlu və ya neftli şistlər və qatranlı qumlar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus