E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Sair nasoslar və kompressorlar

Sair nasoslar və kompressorlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Mayevuran nasoslar; maye qaldırıcıları, Mayevuran nasoslar, Betondan başqa, mayevuran tutumlu qaytarmadaxiletmə nasosları, Mayevuran tutumlu rotor nasosları, Mayevuran mərkəzdənqaçma nasosları; sair nasoslar və maye qaldırıcıları, Hava və ya vakuum nasosları; hava və ya sair qaz kompressorları, Vakuum nasosları, Əl və ya ayaq ilə işlədilən hava nasosları, Soyuducu avadanlıq üçün kompressorlar, Təkərli şassilərdə quraşdırılan yedək hava kompressorları, Turbo-kompressorlar, Porşen kompressorları, Birvallı və çoxvallı mərkəzdənqaçma kompressorları, Sair kompressorlar, Nasos və kompressorların hissələri, Nasosların hissələri; maye qaldırıcılarının hissələri, Hava və ya vakuum nasoslarının, hava və ya qaz kompressorlarının, ventilyatorların, sorucu şkafların hissələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus