E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Yapışqanlar

Yapışqanlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Kazein yapışqanları, Albuminlər, albuminatlar və onların törəmələri, Sümük yapışqanı, Tərkibində dekstrin və sair nişasta növləri olan yapışqanlar, Kauçuk və plastik kütlə əsaslı adqezivlər, Sair yapışqanlar və hazır adqezivlər

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus