E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Maşın və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlər

Maşın və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlər

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Kolqotlar, reytuzlar, corablar və maşında və ya əllə toxunmuş sair trikotaj corab məmulatları, Kolqotlar, reytuzlar, corablar və maşınla və ya əllə toxunmuş sair trikotaj corab məmulatları, Kolqotlar və reytuzlar, Corablar, Sair corab məmulatları və trikotaj ayaqqabılar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus