E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Soyuq dartılmış məftillər

Soyuq dartılmış məftillər

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Qeyri mürəkkəb poladdan soyuq dartılmış məftil, Paslanmayan poladdan soyuq dartılmış məftil, Sair polad ərintisindən soyuq dartılmış məftil

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus