E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Dəyirman-ding sənayesi məhsulları

Dəyirman-ding sənayesi məhsulları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Təmizlənmiş, yaxud tam və ya yarım doğranmış düyü, Təmizlənmiş düyü, Tam və ya yarım doğranmış düyü, Doğranmış düyü, Tam və ya yarımdoğranmış düyü, Düyü yarması, Dənli bitkilərdən un və bitki unu; onıların qarışığı, Buğda və çovdar qarışıq buğda unu, Sair dənli bitkilərdən un, Narın və iri üyüdülmüş bitki unu, Çörək-bulka məmulatlarının hazırlanması üçün qarışıqlar, Yarma, iri üyüdülmüş un, qranula və dənli bitkilərdən hazırlanmış sair məhsullar, Buğda yarması, iri üyüdülmüş un və qranula, Buğda yarması və iri üyüdülmüş unu, Buğda qranulası, Digər qruplara daxil edilməyən yarma, iri üyüdülmüş un və qranula, Digər dənli bitkilərin yarması və iri üyüdülmüş unu, Digər dənli bitkilərin qranulası, Dənli bitkilərdən hazırlanmış səhər yeməyi, o cümlədən sair məhsullar, Dənli bitkilərin emalından alınan kəpək, ələnti və sair tullantılar, Dənli bitkilərin emalından alınan kəpək, ələnti və sair tullantılar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus