E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Qurğuşun, sink və qalay

Qurğuşun, sink və qalay

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Emal edilməmiş qurğuşun, sink və qalay, Emal edilməmiş qurğuşun, Emal edilməmiş sink, Emal edilməmiş qalay, Qurğuşun, sink və qalaydan və ya onların ərintilərindən yarımfabrikatlar, Qurğuşun tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar, qurğuşun tozu və axçaları, Qurğuşun tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar, Qurğuşun tozu və axçaları, Qurğuşun çubuqlar, millər, profillər və məftillər, Böyük və kiçik diametrli qurğuşun borular və borular üçün fitinqlər, Sink tozu və axçaları, Sink çubuqlar, millər, profillər və məftil; sink tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar, Sink çubuqlar, millər, profillər və məftillər, Sink tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar, Böyük və kiçik diametrli sink borular və borular üçün fitinqlər, Qalay çubuqlar, millər, profillər və məftillər, Qalay tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqa; Qalay tozu və axçaları, Böyük və kiçik diametrli qalay borular və borular üçün fitinqlər

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus