E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Sənaye qazları

Sənaye qazları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Hidrogen, arqon, təsirsiz (inert) qazlar, azot və oksigen, Arqon, Digər təsirsiz qazlar, Hidrogen, Azot, Oksigen, Karbon 2-oksid və qeyri-metalların sair qeyri-üzvi oksigen birləşmələri, Karbon dioksid, Kükürd trioksidi; arsen anhidridi, Azon oksidləri, Sair qeyri-üzvi qeyri-metal birləşmələri, Maye və sıxılmış hava

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus