E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Digər qruplara daxil edilməyən sair xüsusi təyinatlı maşın və avadanlıqlar

Digər qruplara daxil edilməyən sair xüsusi təyinatlı maşın və avadanlıqlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Çap və cildləmə maşınları, Cildləmə maşınları, o cümlədən kitabbağlama maşınları, Çap formalarının, plastinlərin yığılması və ya hazırlanması üçün maşın, aparat və avadanlıq, Ofset üsulu ilə çap maşınları, Sair çap maşınları, Sair çap maşınlarının hissələri, Yarımkeçirici külçələrin və ya lövhələrin, cihazların, elektron inteqral sxemlərinin və ya yastı panel əksetdirici qurğuların hazırlanması üçün maşınlar və aparatlar, Digər qruplara daxil edilməyən xüsusi təyinatlı maşınlar , Ağac, sellüloz, kağız və karton üçün quruducular; digər qruplara daxil edilməyən sənaye quruducuları, Dairəvi avtomobil yolları, yelləncəklər, atəş açma yerləri və sair əyləncə yerləri, Təyyarəni işə salan qurğu; oxşar qurğular; təkər balanslaşdırıcı qurğular; digər qruplara daxil edilməyən xüsusi təyinatlı maşınlar, Mətbəə və cildləmə maşınlarının hissələri, Yarımkeçirici külçələrin və ya lövhələrin, cihazların, elektron inteqral sxemlərinin və ya yastı panel əksetdirici qurğuların hazırlanması üçün maşınlar və aparatların hissələri; sair xüsusi təyinatlı maşınların hissələri, Sair xüsusi təyinatlı maşınların hissələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus