E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Mis

Mis

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Emal edilməmiş mis; mis şteyn; sementlənmiş mis, Mis şteyn; sementlənmiş mis, Təmizlənməmiş mis; elektrolit təmizləmə üçün mis anodlar, Təmizlənmiş və emal edilməmiş mis ərintiləri, əsasını mis təşkil edən aşqarlar, Misdən və ya onun ərintilərindən yarımfabrikatlar, Mis tozu və axçaları, Mis çubuqlar, millər və profillər, Mis məftil, Eni 0,15 mm-dən çox olan mis tavalar, lövhələr, zolaqlar və lentlər, Eni 0,15 mm-dən çox olmayan mis falqalar, Böyük və kiçik diametrli mis borular və borular üçün fitinqlər

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus