E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqları

Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

İstilikdəyişdirici qurğular; soyuducu avadanlıq və havanı kondisiasiya etmək üçün avadanlıq, İstilikdəyişdirici avadanlıq və havanı, yaxud sair qazları mayeləşdirmək üçün maşınlar, Havanı kondisiasiya etmək üçün maşınlar, Soyuducu və dondurucu avadanlıq və istilik nasosları, məişət avadanlığındın başqa, Digər qruplara daxil edilməyən qazların süzülməsi və təmizlənməsi üçün avadanlıq və aparatlar, Ventilyatorlar, stolüstü, döşəmə, divar, pəncərə, tavan və ya taxtapuş ventilyatorlarından başqa, Soyuducu və dondurucu avadanlığın və istilik nasoslarıbnın hissələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus