E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Lifli sement

Lifli sement

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Lifli sementdən məmulatlar, Mineral yapışdırıcı materiallarla aqlomerasiya edilmiş bitki liflərindən, samandan və ya ağac tullantılarından lövhələr, kiçik dirəklər və oxşar məmulatlar, Asbest-sementdən, sellüloz lifləri ilə fibrosementdən və ya oxşar tipli sementdən məmulatlar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus