E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Mişarlanmış və rəndələnmiş ağac

Mişarlanmış və rəndələnmiş ağac

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Uzununa mişarlanmış və ya doğranmış, hissələrə bölünmüş və ya 6 mm qalınlığında və daha qalın kəsil-miş ağac materialları; hopdurulmamış ağacdan dəmir yolu və ya tramvay şpalları, Uzununa mişarlanmış və ya doğranmış, hissələrə bölünmüş və ya 6 mm qalınlığında və daha qalın kəsilmiş ağac materialları; hopdurulmamış ağacdan dəmir yolu və ya tramvay şpalları, Hopdurulmamış ağacdan dəmir yol və tramvay şpalları, İynəyarpaqlı ağaclardan mişar materialları, İynəyarpaqlı ağaclardan və başqa ağaclardan mişar materialları, Parket üçün lövhələr, Haşiyə və ya təbəqə üzrə profillənmiş ağac; ağac yunu, ağac unu; ağac talaşası və ya yonqarı, Haşiyə və ya təbəqə üzrə profillənmiş ağac, İynəyarpaqlı ağaclardan metrlə satılan taxta məmulatlar, Sair ağaclardan metrlə satılan taxta məmulatlar, Ağac yunu; ağac unu, Ağac talaşası və ya yonqarı, Kobud emal edilmiş ağac; başqa üsulla hopdurulmuş və ya emal edilmiş ağacdan dəmir yolu və tramvay şpalları, Kobud emal edilmiş, rənglənmiş, aşılanmış, kreozot və ya digər konservantlarla emal edilmiş ağac, İynəyarpaqlı ağaclardan hopdurulmuş şalbanlar, Sair şalban üçün tirlər, Hopdurulmuş ağacdan dəmir yolu və ya tramvay şpalları, Sair kobud emal edilmiş ağac, yarılmış uzun ağac və payada daxil edilməklə

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus