E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Sobalar və soba odluqları

Sobalar və soba odluqları

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Sobalar, soba odluqları və onların hissələri, Soba odluqları; mexaniki odluqlar və ocaq qəfəsləri, külün yığışdırılması üçün və s. bu tipli mexaniki qurğular, Çörəkbişirmə sobalarından başqa, qeyri-elektrik sənaye və ya laboratoriya sobaları və kameraları, o cümlədən tullantıların yandırılması üçün subalar, Elektrik sənaye və ya laboratoriya sobaları və kameraları, induksiya və ya dielektrik qızdırma avadanlığı, Soba odluqlarının və sobaların hissələri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus