E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Emal olunmuş qəhvə və çay

Emal olunmuş qəhvə və çay

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Kofeinsiz və ya qovrulmuş kofe, Kofeinsiz qovrulmamış kofe, Kofeinli qovrulmuş kofe, Kofeinsiz qovrulmuş kofe, Kofe əvəzediciləri; kofe və ya kofe əvəzedicilərinin ekstratları, essensiyaları və konsentratları, Tərkibində kofe olan kofe əvəzediciləri, Qovrulmuş kasnı və sair qovrulmuş kofe əvəzediciləri, 3 kq-dan çox olmamaqla qablaşdırılmış yaşıl çay (fermentləşdirilməmiş), qara çay (fermentləşdirilmiş) və qismən fermentləşdirilmiş çay, Çay və mat əsasında hazırlanmış ekstratlar, essensiyaları və konsentratlar, Bərk ekstratlar, essensiyalar və konsentratlar, Duru ekstratlar, essensiyalar və konsentratlar, Bitki cövhəri

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus