E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Soyuq yayılmış dar zolaqlar

Soyuq yayılmış dar zolaqlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan eni 600 mm-dən az olan yastı prokat,  Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan qalvanik və ya sair üsullarla qızıla (gümüşə) tutulmuş, eni 600 mm-dən az olan yastı prokat

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus