E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-metal mineral məmulatlar

Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-metal mineral məmulatlar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-metal mineral məmulatlar

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus