E-mail: info@certus.az

Ünvan

AZ1029, Bakı, Ə.Qayıbov 1222/22

Digər qruplara daxil edilməyən sair kimyəvi məhsullar

Digər qruplara daxil edilməyən sair kimyəvi məhsullar

Bu kateqoriya üzrə "CERTUS" MMC tərəfindən aşağıdakı məhsullar sertifikatlaşdırılır :

Sintetik saplardan turna və kardodarama və daramadan keçməmiş sintetik ştapel lifləri, Neylon və ya sair poliamidlərdən olan sintetik ştapel lifləri, Poliefir sintetik ştapel lifləri, Poliakrilonitril sintetik ştapel lifləri, Sair sintetik ştapel lifləri, Neylondan və ya sair poliamidlərdən yüksəkdavamlıqlı saplar, poliefirlərdən yüksəkdavamlıqlı saplar, Neylondan və digər poliamidlərdən yüksəkdavamlıqlı saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış), Poliefirlərdən yüksəkdavamlıqlı saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış) Sair sintetik təkqat saplar, Teksturalanmış neylon və poliefir sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış) , Teksturalanmış polipropilen və sair saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış) , Sair təkqat neylon və ya başqa poliamid sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış), Sair təkqat poliefir sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış), Təkqat polipropilen sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış), Sair təkqat sintetik saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış), Sintetik monosaplar, sintetik toxuculuq materiallarından lentlər və s., Süni liflər, Süni saplardan turna və kardodarama və daramadan keçməmiş süni ştapel lifləri, Viskoz lifindən yüksəkdavamlıqlı saplar, Teksturalanmış süni saplar və təkqat saplar, Monosaplar; lentlər və süni toxuculuq materiallarından oxşar məmulatlar, Monosaplar, lentlər və oxşar məmulatlar, Kimyəvi liflərin tullantıları

Məhsulların sertifikatlaşdırılması - Uyğunluq sertifikatı

certus